Innehåll på sidan

Leverans av fjärrvärme

Här kan du ta del av ärende dnr 805/2022, leverans av fjärrvärme.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning.

Varför ärendet prioriterats

Fråga om eventuellt exploaterande missbruk av dominerande ställning genom överprissättning av leverans av fjärrvärme.

Leverans av fjärrvärme

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 805/2022

dnr 856/2022

dnr 89/2023

dnr 294/2023

Årtal

2022-