Innehåll på sidan

Gamingprodukter

Här kan du ta del av ärende dnr 763/2020, gamingprodukter.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

Gamingprodukter

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Media, kultur och underhållning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 763/2020

Årtal

2020-