Innehåll på sidan

Bryggeri

Här kan du ta del av ärende dnr 706/2019, 248/2020, Bryggeri.

Vad ärendet rör

Misstänkta konkurrensbegränsande avtal. Bryggerier misstänks tillämpa exklusivavtal avseende ölförsäljning till kunder i hotell, restaurang och café/cateringsektorn (horeca-sektorn). Avtalen misstänks omfatta en stor del av horeca-sektorn och minskar konkurrenters möjligheter till inträde och expansion.

Varför ärendet prioriterats

Det misstänkta förfarandet kan leda till allvarliga utestängande effekter och därmed leda till att konkurrensen allvarligt försvagas.

Bryggeri

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 706/2019

dnr 248/2020

Årtal

2020-