Innehåll på sidan

Avfallshantering

Här kan du ta del av ärende dnr 315/2022, avfallshantering.

Vad ärendet rör

Misstänkt överträdelse av konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Varför ärendet har prioriterats

Misstanken rör en överträdelse av konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, bestående av att den offentliga aktören (som är aktiv i olika produktionsled) dels tillämpar icke-marknadsmässiga priser på nedströmsmarknaden, dels tar ut priser på uppströmsmarknaden så att konkurrenter missgynnas. Det påstådda prissättningsförfarandet kan riskera att hämma eller snedvrida de långsiktiga förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

Avfallshantering

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Energi, miljö och avfall

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 315/2022

Årtal

2022-