Innehåll på sidan

Abonnemangstjänster för digitala böcker

Här kan du ta del av ärende dnr 817/2022, abonnemangstjänster för digitala böcker.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning.

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör att en vertikalt integrerad aktör ställer upp leveransvillkor till en konkurrent nedströms som kan vara oskäliga. Det finns risker för utestängning i flera marknadsled i en bransch som redan är koncentrerad.

Abonnemangstjänster för digitala böcker

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Media, kultur och underhållning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 817/2022

Årtal

2022-