Innehåll på sidan

Ställningstaganden om otillbörliga handelsmetoder

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Ställningstagandena innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för till exempel domstolar och ska vara vägledande för allmänheten.

Om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor

Ställningstagande 2022:3, publicerad 7 juli 2022

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på frågan om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor är förenliga med lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Omfattas avtalsvillkor av begreppet handelsmetod

Ställningstagande 2022:1, publicerad 7 april 2022

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på frågan om avtalsvillkor omfattats av begreppet handelsmetod i lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Snusliknande produkter och definitionen av livsmedel

Ställningstagande 2021:2, publicerad 21 december 2021

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på snusliknande produkter och definitionen av livsmedel i lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Relaterad information