Undantagsregeln

Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen är det förbjudet för företag att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. I 2 kap. 2 § i konkurrenslagen finns dock vilkor för undantag från förbudet.

Förbudet gäller inte för ett avtal som:

  1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,
  2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,
  3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i 1, och
  4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga.