Vägledning för samarbeten

Vill du samarbeta i en upphandling men är osäker på reglerna?

Samarbeten i upphandlingar

Vår interaktiva vägledning beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar.

Ett trafikljus som visar rött, grönt och gult.

Vägledning för branschorganisationer

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation?

Vägledning om distributionsavtal

Vägledning om distributionsavtal

Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal.