Exempel på böter i kartellärenden

Att delta i ett konkurrensbegränsande samarbete kan bli kostsamt. Ett företag som bryter mot förbudet i konkurrenslagen och ingår i ett otillåtet samarbete kan bli skyldigt att betala konkurrensskadeavgift (böter).

Konkurrensskadeavgiften kan som mest uppgå till 10 procent av företagets omsättning.

Genom eftergiftsprogrammet kan företag som anmäler ett otillåtet samarbete, t.ex. en kartell, helt eller delvis slippa betala böter.

Exempel på svenska avgöranden

  • Busskartellen Prissamarbete, marknadsdelning och produktionsbegränsning. Böter på sammanlagt 11 390 000 kronor. Ett företag fick nedsättning med 30 procent.
  • Asfaltskartellen Prissamarbete och marknadsdelning. Böter på sammanlagt nästan 500 000 000 kronor. Ett företag fick full eftergift. Två företag fick nedsättning med 30 procent vardera.
  • Volvohandlarna Prissamarbete och marknadsdelning. Böter på sammanlagt 21 000 000 kronor.
  • Bensinkartellen Samarbete om rabatter. Böter på sammanlagt 112 000 000 kronor.

Exempel från Europeiska kommissionen

  • Bildrörskartellen Prissamarbete, marknadsdelning, produktionsbegränsning och uppdelning av kunder. Böter på sammanlagt 1 470 515 000 euro (cirka 12 800 000 000 kronor). Ett företag fick full eftergift och flera andra företag fick nedsättning av böterna med 10-40 procent.