Konkurrensverkets gryningsräder

Här ser du vilka särskilda undersökningar, så kallade gryningsräder, Konkurrensverket har genomfört och vad de har lett till.

Konkurrensverket kan även bistå Europeiska kommissionen när den gör gryningsräder i Sverige. Kommissionens gryningsräder finns inte med i listan, utan kan sökas på kommissionens webbplats. Konkurrensverket kan också assistera andra nationella konkurrensmyndigheter inom EU med gryningsräd i Sverige. Sådana gryningsräder finns inte heller med i listan nedan.

Konkurrensverkets gryningsräder

ÅrBranschVad hände sedan?DnrRelaterade dokument

 2020

 Taxibranschen

 Ärendet utreds.

569/2020
658/2020

 

2019

Skönhetsprodukter

Ärendet avskrivet.

232/2019
592/2019

Avskrivningsbeslut (400 kb)

2019

Heminredning

Företaget
godtog ett avgiftsföreläggande och betalade 1 780 000 kronor i
konkurrensskadeavgift

59/2019
675/2019

Avgiftsföreläggande (715 kb)

2018

Möbelbranschen 

Företagen godtog ett avgiftsföreläggande och betalade sammanlagt 575 000 kronor i konkurrensskadeavgift. 

117/2017
313/2018

Avgiftsförelägganden
1. Dnr 117/2017 (651 kb)
2. Dnr 117/2017 (603 kb)

2018

Musikbranschen

Ärendet avskrivet.

187/2018
232/2018 

Avskrivningsbeslut (600 kb)

2017

Anläggningsbranschen

Ärendet avskrivet.

604/2017
610/2017

Avskrivningsbeslut (567 kb)

2017

Försäkringsbranschen

Ärendet avskrivet.

175/2017
228/2017
326/2017
731/2016

Avskrivningsbeslut (437 kb) 

2017

Byggbranschen

Ärendet avskrivet.

22/2017
301/2016

 

Avskrivningsbeslut (242kb) 

2016

Byggvaruhandel

Ärendet skrevs av den 2 mars 2017.

582/2016
645/2016

Avskrivningsbeslut (815 kb)

2016

Byggvaruhandel

Ärendet avskrivet.

582/2016
339/2015

Avskrivningsbeslut (156 kb)

2014

Miljö- och avfallsbranschen

Ärendet avskrivet.

598/2014

Avskrivningsbeslut (246 kb)

2014

Transportbranschen

De två företagen godtog ett avgiftsföreläggande och betalade sammanlagt 4,5 miljoner i konkurrensskadeavgift.

184/2014

Avgiftsförelägganden
1. Dnr 184/2014 (220 kb)
2. Dnr 184/2014 (220 kb)

2013

Låsbranschen

Ärendet avskrivet.

494/2013
651/2013

Avskrivningsbeslut (3,9 Mb)

2013

Skogsbranschen

Ärendet avskrivet.

267/2013

Avskrivningsbeslut (100 kb)

2013

Flyttbranschen

Konkurrensverket yrkade i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt att bolagen skulle sammanlagt betala 42 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Tingsrätten lämnade Konkurrensverkets talan utan bifall. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde tingsrättens domslut.

533/2012
511/2014 (S)

Stämningsansökan (670 kb)
Patent- och marknadsöverdomstolens dom ( 1,91 MB)

2012

Vårdbranschen

Stockholms tingsrätt utdömde konkurrensskadeavgift på 28 miljoner kronor. Patent- och marknadsöverdomstolen biföll företagens överklagande och upphävde tingsrättens dom.

356/2012
483/2013 (S)
232/2012

Faktablad

Stämningsansökan (485 kb)

Patent- och marknadsöverdomstolens dom (335 kb)

2012

Lokalvårdstjänster

Ärendet avskrivet.

295/2012

Avskrivningsbeslut (234 kb)

2012

Byggbranschen

Ärendet avskrivet.

510/2011
30/2012

Avskrivningsbeslut (60 kb)

2011

Medicintekniska produkter

Ärendet avskrivet.

579/2011

Avskrivningsbeslut (232 kb)

2011

Hotell

Ärendet avskrivet.

549/2011

Avskrivningsbeslut (255 kb)

2011

Reservdelar till båtmotorer

Ärendet avskrivet.

399/2011

Avskrivningsbeslut (45 kb)

2011

Finansbranschen

Patent- och marknadsdomstolen lämnade Konkurrensverkets talan utan bifall. 

376/2011
406/2015 (S)

Stämningsansökan (5 Mb)

Patent- och marknadsdomstolens dom (399 kb)

2011

Postbranschen

Ärendet avskrivet.

262/2011

Avskrivningsbeslut (80 kb) 

2010

Transporttjänster

Konkurrensverket har bötfällt två företag med sammanlagt 468 000 kronor genom ett avgiftsföreläggande.

327/2010

Avgiftsföreläggande 1 (182 kb)

Avgiftsföreläggande 2 (174 kb)

2009

Bussresebranschen

Stockholms tingsrätt biföll delvis Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt 11,4 miljoner kronor.

439/2009
645/2010 (S)

Stämningsansökan (1,3 Mb) 

Stockholms tingsrätts dom (2,24 MB)

2009

Mejeribranschen

Ärendet avskrivet.

215/2009

Avskrivningsbeslut (80 kb) 

2009

Transport av avlidna

Konkurrensverket har bötfällt tre företag med sammanlagt 485 000 kronor genom ett avgiftsföreläggande.

20/2009

 

2008

Begravningsbranschen

Ärendet avskrivet.

221/2008

Avskrivningsbeslut (60 kb) 

2007

Trästolpar

Konkurrensverket har bötfällt ett företag med 2 miljoner kronor genom ett avgiftsföreläggande.

237/2007

Avgiftsföreläggande (915 kb) 

2007

Dekorpapper

Utreddes av den tyska konkurrensmyndigheten. Företagen dömdes att betala böter på sammanlagt 62 miljoner Euro.

564/2007

 

2006

Glasbranschen

Ärendet avskrivet efter åtagande.

349/2005

 

2006

Transporter av skogsråvaror

Ärendet avskrivet.

76/2006

 

2006

Lastbilstransporter

Ärendet avskrivet.

941/2005

 

2005

Tvätteritjänster

Ärendet avskrivet.

725/2005

Avskrivningsbeslut

2005

Industrikemikalier

Ärendet avskrivet.

1126/2004

 

2004

Naturgas

Ärendet avskrivet.

838/2004

 

2004

Värme och sanitet

Ärendet avskrivet.

622/2004

 

2004

Taxi

Konkurrensverket yrkade i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt på 275 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Dom i Stockholms tingsrätt utan bifall.

422/2004
1097/2004 (S)

 

2003

Byggentreprenader

Ärendet avskrivet.

807/2003

 

2003

Bitumen

Konkurrensverket yrkade i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt på 394 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket återkallade sedan sin talan.

547/2003
1112/2004 (S)

 

2003

Busslinjetrafik

Ärendet avskrivet.

402/2003

 

2002

Bilbärgning

Konkurrensverket yrkade i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt på drygt 1 miljon kronor i konkurrensskadeavgift. Dom i Stockholms tingsrätt utan bifall.

927/2002
895/2004 (S)

 

2002

Volvoåterförsäljare

Marknadsdomstolen fällde företagen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning och ålade företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt drygt 21 miljoner kronor.

925/2002
331/2004 (S)

 

2001

Asfaltbeläggningar

Stockholms tingsrätt biföll delvis Konkurrensverkets talan och fastställde konkurrensskadeavgiften till sammanlagt närmare en 500 miljoner kronor. Några av företagen överklagade domen till Marknadsdomstolen. Konkurrensverket anslutningsöverklagade beträffande tre av företagen.

Marknadsdomstolen fällde fem av företagen som överklagat domen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. Ett företag friades. Marknadsdomstolen ålade de fem företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt 277 miljoner kronor.

800/2001
341/2003 (S)

 

2001

Ventilation

Stockholms tingsrätt biföll delvis Konkurrensverkets talan. Bestämde konkurrensskadeavgiften till 150 000 kronor för ett av företagen. Det andra företaget behövde inte betala någon konkurrensskadeavgift eftersom tingsrätten beviljade bolaget eftergift.

754/2001
635/2003 (S)

 

2000

Diesel

Ärendet avskrivet.

933/2000

 

2000

Flyg

Ärendet utreds inte längre av Konkurrensverket. Icke-ingripandebesked meddelat efter omfattande ändringar i samarbetet.

726/2000
768/2001

 

2000

Golv

Ärendet avskrivet.

431/2000

 

1999

Bensin

Konkurrensverket yrkade att företagen skulle betala en sammanlagd konkurrensavgift på drygt 650 miljoner kronor.

Stockholmstingsrätt dömde företagen att sammanlagt betala en konkurrensskadeavgift på 52 miljoner kronor. Konkurrensverket överklagade tingsrättens dom till Marknadsdomstolen.

I februari 2005 fastställde Marknadsdomstolen tingsrättens dom med en justering av konkurrensskadeavgifterna till 112 miljoner kronor.

926/1999
608/2000 (S)

 

1997

Plaströr

Marknadsdomstolen dömde företagen att sammanlagt betala 10,6 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

564/1997
633/1999 (S)

 

1996

Båttillbehör

Stockholms tingsrätt dömde företagen att sammanlagt betala en konkurrensskadeavgift på 80 000 kronor.

1106/1996
351/1998 (S)

 

1994

Sprängämnen

Marknadsdomstolen dömde företagen att sammanlagt betala 400 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

1552/1994
1597/1994
303/1997 (S)