Statistik om koncentrationer

Här visar vi statistik om de företagskoncentrationer som prövas av Konkurrensverket.

Förvärv eller samgåenden (företagskoncentrationer) där de berörda företagens årsomsättningar överstiger vissa tröskelvärden ska enligt Konkurrenslagen anmälas till Konkurrensverket.

Om Konkurrensverket efter särskild undersökning av en koncentration bedömer att den hotar att påtagligt hämma konkurrensen, kan Konkurrensverket förbjuda koncentrationen. I vissa fall lämnar Konkurrensverket en koncentration utan åtgärd efter att parterna kommit in med åtaganden som tar hand om de konkurrensproblem som identifierats.

Totalt har 2 959 stycken koncentrationer anmälts till Konkurrensverket sedan 1993. Eftersom några anmälningar har återkallats eller avvisats är antalet prövade koncentrationer något lägre.

Av det totala antalet anmälda koncentrationer har 97 stycken gått vidare till särskild undersökning med följande resultat.

 • I 11 fall har koncentrationen avbrutits av parterna efter att Konkurrensverket beslutat om särskild undersökning.
 • I 71 fall har koncentrationen lämnats utan åtgärd, varav 17 efter åtaganden från parterna.
 • I 14 fall har Konkurrensverket yrkat på förbud/åläggande mot, eller från och med den 1 januari 2018 fattat beslut om, koncentrationen.
  – I 2 av dessa fall har Stockholms tingsrätt, numera Patent- och marknadsdomstolen, fastställt Konkurrensverkets yrkande.
  – I 4 av dessa fall har tingsrätten ogillat Konkurrensverkets talan. I 2 fall har tingsrättens dom fastställts i Marknadsdomstolen, numera Patent- och marknadsöverdomstolen.
  – I 2 av dessa fall har Konkurrensverkets talan/beslut avvisats eller undanröjts på formella grunder.
  – I 6 av dessa fall har talan återkallats sedan parterna valt att avbryta koncentrationen.
 • I 1 av dessa fall pågår fortfarande särskild undersökning.

Relaterad information

Senast uppdaterad: