Innehåll på sidan

Rapporter om konkurrens

Konkurrensverket bedriver ett konkurrensfrämjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter inom konkurrensområdet. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att belysa eller undersöka en fråga.