Planerat förvärv kräver fördjupad undersökning

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning och närmare granska Assa Sverige AB:s anmälda förvärv av lås- och beslagsgrossisten Prokey.

Förslaget om yrkesintroduktion behöver en fördjupad analys

Konkurrensverket efterlyser ett utförligare underlag och en fördjupad konsekvensanalys för bedömning av hur statligt stöd för yrkesintroduktionsanställningar kan komma att påverka konkurrens och ungdomsarbetslöshet.

Telia Sonera missbrukade sin marknadsmakt

Press Det är bra att Telia Sonera har dömts för missbruk av dominerande ställning. Det konstaterar Konkurrensverket efter att Marknadsdomstolen dömt företaget att betala 35 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för att de brutit mot konkurrensreglerna.

Ny rapport om staten, marknad och regleringar

Ny rapport om staten, marknad och regleringar

Konkurrensverket granskar flyttbranschen

Konkurrensverket kan bekräfta att oanmälda besök har gjorts hos företag i flyttbranschen.