Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2008 till Europeiska kommissionen behandlar Konkurrensverket bland annat Systembolagets inköps- och sortimentsmodell.

Framtidens betalsystem ska vara icke-diskriminerande

Konkurrensverket framhåller i ett remissvar till regeringen att framtidens generella betalsystem ska tillämpa icke-diskriminerande, objektiva och proportionella tillträdesregler.

Konkurrensverket stärker arbetet för konkurrens på lika villkor

Press Konkurrensverket stärker sin organisation för att kunna stödja den fortsatta reformeringen av offentlig sektor och motverka att företag drabbas när de inte klarar av att konkurrera med skattesubventionerad näringsverksamhet.

Transportstyrelsen bör inte finansieras med avgifter

Transportstyrelsens myndighetsutövande verksamhet bör inte finansieras med avgifter utan med sedvanlig anslagsfinansiering.

Konkurrensreglerna följs inte tror sju av tio

Press Det finns ett starkt stöd för ett kraftfullt regelverk som motverkar konkurrensproblem. Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det förekommer överträdelser av konkurrensreglerna.