Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Regeringen har genom budgetpropositionen, som presenterades den 21 september, aviserat att Konkurrensverket får ett nytt ansvarsområde och utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Regelverket syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot otillbörliga handelsmetoder. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Nationell lagstiftning som ska gälla på området bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

För mer information, kontakta:
Ann-Britt Bern, sakkunnig, tfn 08-700 15 39 eller ann.britt.bern@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: