Utbildningsdag i Södertälje om vård och omsorg

Tid:

11 maj kl: 09:00 - 17:00

Plats:

Södertälje

Arrangemanget har varit

Konkurrensverket erbjuder under 2015 landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling av vård och omsorg om äldre och om funktionshindrade. Efter den 1 september 2015 tar uppdraget över av Upphandlingsmyndigheten.

Under dagen får du veta vad som behövs för att förbereda, genomföra och utvärdera offentliga upphandlingar.