Utbildningsdag om vård och omsorg, Eskilstuna och Katrineholm

Tid:

23 jun kl: 09:00 - 17:00

Plats:

Eskilstuna kommun

Arrangemanget har varit

Konkurrensverket erbjuder under 2015 landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling av vård och omsorg om äldre och om funktionshindrade. Efter den 1 september 2015 tar uppdraget över av Upphandlingsmyndigheten.

Under dagen får du veta vad som behövs för att förbereda, genomföra och utvärdera offentliga upphandlingar.