Utbildningsdag om upphandling av vård och omsorg, Marks kommun

Tid:

26 aug kl: 08:30 - 16:30

Plats:

Marks kommun

Arrangemanget har varit

Konkurrensverket erbjuder under 2015 landets kommuner och landsting en kostnadsfri utbildningsdag om upphandling av vård och omsorg om äldre och om funktionshindrade. Efter den 1 september 2015 tar uppdraget över av Upphandlingsmyndigheten.

Under dagen får du veta vad som behövs för att förbereda, genomföra och utvärdera offentliga upphandlingar.