Upphandlingsdagarna

Tid:

24 - 25 jan kl: 09:00 - 16:00

Enhetschef Ann Fryksdahl deltar i debatt på temat ”Mäkleri för miljarder – på gott eller ont?” Om konsultmäklare och mellanhänder i offentliga upphandlingar.