Upphandlingsdagarna i Stockholm

Tid:

27 jan kl: 10:56 - 11:56

Plats:

Kistamässan, Stockholm

Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens inom offentlig upphandling. På konferensen första dag kommer Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och andra medarbetare att delta.

Under dagen deltar Konkurrensverket bland annat i debatter om vita jobb-modellen och lägsta pris-principen.