Upphandlingsdagarna 2019

Tid:

15 - 16 jan kl: 09:30 - 15:00

Plats:

Kistamässan

Konferensen är genomförd.

Upphandlingsdagarna är mötesplatsen där upphandlare, leverantörer och organisationer träffas för att skapa de bästa förutsättningarna för det offentliga Sverige.

Konkurrensverket deltar i Upphandlingsdagarna 2019 och du kan bland annat träffa oss i vår monter (B23), besök oss gärna.

Läs mer på upphandlingsdagarna.se