Upphandlingsdagarna 2018

Tid:

31 jan - feb 01 kl: 09:00 - 16:00

Konkurrensverket deltar vid Upphandlingsdagarna 2018. Bland annat så talar Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten under rubriken "Effektivare offentliga upphandlingar genom tillsyn".

Vi finns också på plats i vår monter (A19) för att svara på frågor, besök oss gärna.

Upphandlingsdagarna 2018