Tidig dialog Lantmäteriet

Tid:

02 jun kl: 13:00 - 16:00

Plats:

Lantmäteriet, Gävle

Dialogmötet är avslutat

I samarbete med SKL, Teknikföretagen och Konkurrensverket ingår Lantmäteriet i ett projekt för Tidig dialog vilket innebär att upphandlande myndighet träffar potentiella leverantörer innan kraven specificeras.

Du som leverantör inbjuds här till en fördialog inför Lantmäteriets upphandling/avrop av dokument- och ärendehanteringssystem med stöd för diarieföring.

Läs mer och anmäl dig på Lantmäteriets webbplats