Tidig dialog i Uddevalla

Tid:

10 jun kl: 09:00 - 15:30

I samarbete med SKL, Teknikföretagen och Konkurrensverket ingår Uddevalla kommun i pilotprojektet Tidig dialog. Det innebär att kommunen ska göra smartare inköp genom att träffa intresserade leverantörer innan kraven utformas i förfrågningsunderlaget inför en upphandling.

Nu bjuder kommunen in till enskilda möten inför upphandlingen av nytt verksamhetssystem för bygg, miljö och planärenden.