Svenska Försäkringsföreningens seminarium om djurförsäkringar

Tid:

05 mar kl: 09:00 - 16:00

Plats:

Stockholm

Leif Nordqvist, råd vid enheten för analys och forskning, medverkar vid Svenska Försäkringsföreningens seminarium om djurförsäkringar.

Läs mer om seminariet