Statsstödsregler, konkurrensregler och upphandlingsregler

Tid:

17 okt kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38, Falun

Seminariet är genomfört.

Arrangör: Upphandlingsdialog Dalarna

Konkurrens- och upphandlingsregler samt EU-rättsliga bestämmelser kan få stor påverkan både lokalt och regionalt. Samtidigt präglas inte alltid EU-rätten av ett lokalt eller regionalt perspektiv.

Regelverket kring konkurrens och upphandling kan emellanåt uppfattas som en svårforcerad bromskloss. Statliga myndigheters arbete med regelverken får inte samma genomslag över hela landet. Detta vill Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket försöka ändra på genom att dela med sig av ett bredare perspektiv på utmaningarna med EU-rättsliga bestämmelser över hela landet. 

Läs mer och anmäl dig senast 10 oktober till "Statsstödsregler, konkurrensregler och upphandlingsregler, tre regelverk att känna till"