Seminarium: Svårt för konsumenterna – lätt för bankerna?

Tid:

24 feb kl: 12:30 - 16:00

Plats:

Torsgatan 11, Stockholm, plan 1

Den 24 februari arrangerar Konkurrensverket och Konsumentverket ett gemensamt seminarium om konkurrensen på fondmarknaden.

Läs mer här