Seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Tid:

24 feb kl: 08:30 - 11:00

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, plan 1, Stockholm

Seminariet är genomfört.

Den 24 februari 2017 arrangerar Konkurrensverket ett seminarium om konkurrens i avfallssektorn.

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerade förra året en gemensam rapport om konkurrensen i avfallssektorn. Den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens i de nordiska länderna och att det kan bidra till en cirkulär ekonomi och därigenom en hållbar utveckling.

Läs mer och se webbsändning från seminariet