Seminarium: Erfarenheter av regeln om KOS (Göteborg)

Tid:

19 jan kl: 10:00 - 15:00

Plats:

Södra Hamngatan 53, Göteborg

Seminariet är genomfört.

Konkurrensverket, Svenskt näringsliv, SKL och Almega arrangerar ett seminarium om erfarenheter och intryck av regeln om KOS osm infördes i konkurrenslagen 2010.

Läs mer och anmäl dig till seminariet