Seminarium: Erfarenheter av regeln om KOS (Sundsvall)

Tid:

22 nov kl: 09:45 - 15:00

Plats:

Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Seminariet är genomfört.

Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar ett seminarium om erfarenheter och intryck av regeln om KOS som infördes i konkurrenslagen 2010.

Läs mer och anmäl dig till seminariet