Rundabordssamtal – Livsmedelsindustrin

Tid:

05 sep kl: 10:00 - 12:00

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Rundabordssamtalet är genomfört.

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Uppdraget ska bidra till en väl fungerande konkurrens i livsmedelskedjan och avrapporteras till regeringen senast i juni 2018.

Konkurrensverket vill ha en dialog med berörda aktörer på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel och ge möjligheter till att lämna synpunkter på inriktningen på vårt utredningsuppdrag och vilka delar som kan behöva en fördjupad analys.

Konkurrensverket bjuder in till fyra rundabordssamtal i våra lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm.

Sista anmälningsdag har passerat.

Läs mer om rundabordssamtalen