Rundabordssamtal: Djursjukvård

Tid:

25 apr kl: 09:00 - 11:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Rundabordssamtalet är genomfört.

Konkurrensverket inbjuder till samtal om hur marknaden för djursjukvård och djurförsäkringar förändras och hur det påverkar konsumenterna. Samtalet sker med utgångspunkt i en utredning som Konkurrensverket arbetar med.

Konkurrensverket arbetar med en utredning om hur marknaden för djursjukvård fungerar och påverkar marknaden för djurförsäkringar och vice versa. De senaste åren har efterfrågan och utbudet av djursjukvård kraftigt stigit samtidigt som utbudet av djurförsäkringar har ökat.

Läs mer och anmäl dig