Forskarkonferensen Pros and Cons 2015

Tid:

13 nov kl: 08:30 - 16:15

Plats:

Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A

Arrangemanget har varit.

Konkurrensverket arrangerar forskarkonferensen ”The Pros and Cons of Leniency and Criminalization”

Internationellt verksamma forskare presenterar olika perspektiv på frågan om vilken effekt som en kriminalisering av överträdelser av konkurresregler kan ha.

Läs mer om konferensen