Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom i mål Konkurrensverket – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Tid:

28 feb kl: 11:00

I februari 2018 beslutade Konkurrensverket att ålägga Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) att återkalla uppsägning av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Beslutet förenades med vite på 20 miljoner kronor. FTI överklagade Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som fastställde Konkurrensverkets beslut. FTI har överklagat PMD:s beslut.

Läs mer om ärendet