Patent- och marknadsdomstolen meddelar dom om FTI:s överklagande

Tid:

21 jan kl: 11:00

I februari 2018 beslutade Konkurrensverket att ålägga Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB att återkalla uppsägning av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Beslutet är förenat med vite på 20 miljoner kronor. FTI har överklagat Konkurrensverkets beslut till Patent- och marknadsdomstolen (PMÄ 2741-18).

Läs mer om Konkurrensverkets beslut