Ombudsträff: Erfarenhetsutbyte kring frågor som rör konkurrenstillsyn

Tid:

17 mar kl: 12:30 - 15:00

Plats:

Konkurrensverket

Konkurrensverket bjuder in ombud och andra intressenter till en träff där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i olika typer av frågor som rör konkurrenstillsyn.

Läs mer