Lämna synpunkter på vårt förslag till hantering av den utökade beslutanderätten

Tid:

13 nov kl: 08:30 - 10:00

Plats:

Torsgatan 11, plan 1, Stockholm

Mötet har ägt rum

Konkurrensverket bjuder in till ett möte den 13 november för att få in synpunkter kring de förslag till åtgärder som vi avser att införa med anledning av att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt när det gäller företagskoncentrationer.

Läs mer och anmäl dig till mötet