Konkurrensverkets Martin Bäckström talar på Återvinningsindustriernas årskonferens

Tid:

01 jun kl: 10:00 - 17:30

Plats:

Hotell Skeppsholmen, Gröna gången 1, Skeppsholmen, Stockholm

Arrangemanget har varit

Återvinningsindustrierna har sin årstämma samt en konferens för sina medlemmar den 1 juni 2015.

Där kommer Martin Bäckström, föredragande på Konkurrensverket att bland annat att prata om hur konkurrensutsatta marknader driver på innovation, utveckling och effektiva lösningar.

Se programmet för konferensen