Konkurrensverkets Björn Bergström talar på VÄRMEK årskonferens

Tid:

22 jan kl: 09:00 - 18:00

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

Den 22 januari talar Konkurrensverkets avdelningschef Björn Bengström på VÄRMEKs årsstämma i Stockholm. Konferensen anordnas av VÄRMEK, en inköpscentral för försörjningssektorn och kommer äga rum i Konserthuset i Stockholm.

Under mötets öppna del - tema: utveckling och samarbete - kommer Björn Bergström tala om Konkurrensverkets nya roll i upphandlingsvärlden.

Här kan du få mer information om VÄRMEKs årsstämma.