Konkurrensverkets Annie Stålberg talar på webinar om LCC-verktyg i upphandling

Tid:

09 jun kl: 14:30 - 16:00

Plats:

Webbsändning hos Europeiska kommissionen

Arrangemanget har varit

Den 9 juni anordnar DG Environment ett webinar om LCC i offentlig upphandling. På seminariet talar representanter från Sverige, Tyskland, Italien och Danmark.

Från Sverige talar Annie Stålberg, som är chef för enheten för policystyrning på Konkurrensverket.

Se programmet via Europeiska kommissionens engelska webbplats