Konkurrensverket deltar vid Konkurrensrättsforum

Tid:

22 - 23 apr kl: 09:00 - 16:45

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

Under Konkurrensrättsforum, arrangerat av Informa IBC Sweden den 22-23 april, medverkar ett flertal medarbetare från Konkurrensverket.

 • Dan Sjöblom, generaldirektör
  Ämne: Konkurrensverkets prioriteringar för 2015

 • Martin Mandorff, enhetschef
  Ämne: Leveransvägran - effekter av ingripanden på kort och lång sikt

 • Peter Delden, enhetschef
  Ämne: Ekonomisk analys i KOS-ärenden - när kan ett beteende sägas vara ägnat att begränsa konkurrensen?

 • Per Karlsson, chefsjurist
  Ämne: Hur skyddad är information som lämnas in till Konkurrensverket?

 • Johan Hedelin, enhetschef
  Ämne: Konkurrens på några stora upphandlingsmarknader - bygg, livsmedel och transporter

Läs mer om Konkurrensrättsforum.