Konkurrensverket deltar i konferens om Överprövningsutredningen

Tid:

10 mar kl: 08:30 - 16:30

Plats:

Stockholm

Arrangemanget har varit

Den 10 mars arrangerar Upphandling 24  konferensen Framtidens upphandling: Överprövningsutredningen. På konferensen deltar bland annat Stefan Jönsson , biträdande enhetschef på enheten för utredning på Konkurrensverket. 

Stefan Jönsson kommer att prata om hur nuläget ser ut vad gäller överprövningar samt dela med sig av sina rekommendationer.

Läs mer om konferensen