Konkurrensrätt för upphandlare – gör bättre upphandlingar med kunskap om konkurrenslagen

Tid:

03 nov kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Digital konferens

Konferensen är genomförd

Konkurrensverket arrangerar en digital konferens den 3 november där vi ger upphandlare och beställare som arbetar i offentlig sektor möjligheter att öka sina kunskaper i konkurrensrätt och samtidigt få större förståelse för hur konkurrens och upphandling hänger ihop. Nu öppnar vi konferensen för fler deltagare.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen "Konkurrensrätt för upphandlare"