Konferens: W@CompetitionNordic

Tid:

20 sep kl: 00:00

Plats:

Stockholm

Konferensen är genomförd.

Fredagen den 20 september 2019 anordnar Konkurrensverket konferensen W@CompetitionNordic i Stockholm. Konferensen görs i samarbete med det regionala initiativet W@CompetitionNordic, ett nätverk för kvinnor som arbetar med konkurrensrätt och ekonomi i de nordiska och baltiska länderna.

Det övergripande temat för konferensen är ”The objectives of competition law” och därutöver kommer fokus att ligga på aktuella konkurrensfrågor i den nordiska och baltiska regionen, vilket också inkluderar den digitala ekonomin.

Läs mer och anmäl dig till konferensen