Konferens: Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar

Tid:

16 mar kl: 08:00 - 11:30

Plats:

Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm

Konferensen är genomförd.

Hur konkurrensen ser ut och kan förbättras har under året studerats av Konkurrensverket. Cirkulär ekonomi och digitalisering är områden som särskilt har undersökts i utredningen. Även ett antal utvalda marknader har specialstuderats.

Den 12 februari överlämnar vi utredningen ”Konkurrensen i Sverige 2018” till regeringen, och en månad senare, den 16 mars bjuder vi in till en konferens i Konkurrensverkets lokaler i Stockholm för att diskutera några av de frågeställningar som behandlas i rapporten.

Läs mer