Konferens: Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

Tid:

24 nov kl: 08:30 - 14:30

Plats:

Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Konferensen är genomförd.

Konkurrensverket bjuder in till en tillsynskonferens med temat "Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle" fredagen den 24 november 2017.

Konferensen syftar till att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur samhällets ökande digitalisering påverkar marknader, företag och konkurrenstillsynen.

Läs mer och anmäl dig till konferensen