Informationsträff om upphandlingstillsyn – Västra Götaland

Tid:

21 sep kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Orust

Konkurrensverket besöker upphandlande myndigheter för att berätta om vår tillsynsverksamhet och ge vår syn på aktuella upphandlingsfrågor.

Den 23 augusti träffar vi upphandlade från Orust och ett par till kommuner i Västra Götaland.

Informationen riktas framför allt till politiker, upphandlare och beställare. Under besöken berättar vi om aktuella beslut och domar inom upphandlingsområdet som är viktiga att känna till. Vi berättar också om hur vi arbetar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen, särskilt i ljuset av den nya lagstiftningen.