Informationsträff om upphandlingstillsyn – Mora

Tid:

18 - 19 okt kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Mora

Konkurrensverket besöker upphandlande myndigheter för att berätta om vår tillsynsverksamhet och ge vår syn på aktuella upphandlingsfrågor.

Den 18 oktober träffar vi leverantörer i Mora och den 19 oktober träffar vi Mora kommun.

Informationen riktas framför allt till politiker, upphandlare och beställare. Under besöken berättar vi om aktuella beslut och domar inom upphandlingsområdet som är viktiga att känna till. Vi berättar också om hur vi arbetar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen, särskilt i ljuset av den nya lagstiftningen.