Informationsträff om upphandlingstillsyn – Kristianstad

Tid:

20 sep kl: 09:00 - 15:00

Plats:

Kristianstad

Konkurrensverket besöker upphandlande myndigheter för att berätta om vår tillsynsverksamhet och ge vår syn på aktuella upphandlingsfrågor.

Den 20 september träffar vi Kristianstads kommun.

Informationen riktas framför allt till politiker, upphandlare och beställare. Under besöken berättar vi om aktuella beslut och domar inom upphandlingsområdet som är viktiga att känna till. Vi berättar också om hur vi arbetar med att utveckla tillsynen över den offentliga upphandlingen, särskilt i ljuset av den nya lagstiftningen.