Informationsmöte om den nya lagen om upphandlingsstatistik

Tid:

06 dec kl: 10:00 - 15:00

Plats:

Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna

Mötet är genomfört

Ny lag om upphandlingsstatistik

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik som träder i kraft den 1 juli 2020. Ändringar i upphandlingslagarna träder i kraft den 1 jan 2021. Förändringarna påverkar alla upphandlande organisationer som annonserar upphandlingar och de företag som driver annonsdatabaser.

Informationsmöte och workshop

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket bjuder med anledning av den nya lagstiftningen in de företag som i dag driver annonsdatabaser, eller i framtiden har för avsikt att göra det, till ett informationsmöte.

Läs mer och anmäl dig på Upphandlingsmyndighetens webbplats